Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for august 2009

Mobile og sosiale teknologier i bibliotekene

Posted by vkp2 den 27 august, 2009

mobile- og sosiale teknologierABM-utvikling publiserte 17. august rapporten «Mobile og sosiale teknologier».

«For å gjøre abm-institusjonene til relevante samfunnsaktører er det viktig at de har god kompetanse på sosiale teknologier/web 2.0. og at de også engasjerer seg i bruken av disse verktøyene.»

Rapporten er ikke trykket og er kun tilgjengelig på nett og i PDF-format (5.1 mb). Det er opprettet en egen debattblogg.

«De sosiale teknologiene endrer internett fra å være en formidlingskanal til å bli en kommunikasjonskanal». Stikkordene er digitale tjenester, digitalt innhold, digital formidling, brukermedvirkning, brukerprodusert innhold, dialog og kommunikasjon med brukerne.

Twitter & Blog-sfæren er eksempler på nettsamfunn / sosiale teknologier. «Blogg og RSS (nyhetsstrømmer) er de tjenestene som flest bibliotek har tatt i bruk. «.

ABM-sektoren kan utnytte sosiale teknologier til å samle opplysninger (‘kommentarer-funksjonaliteten’), bidra til kommunikasjon mellom deltagerne, og å få alternative navigasjonsmuligheter for brukerne (‘folksonomi’) .

theblogiconcircle256Rapporten peker bl.a. på mulighetene åpne prosjektblogger gir. Både for instituasjonen og de brukerne som involveres tidlig. Innspill og debatt kan gi ett annet resultat enn planlagt og engasjere brukerne til å følge opp.

Rapporten understreker behovet for kompetanseheving (med kurs om teknologi og formidling), holdnings-endringer, og «økt innsats knyttet til digital formidling, eventuelt å slutte med noe annet» [s.22].

Læringsprosjektet «23-ting«, som bibliotekene har gjennomgått, skal utvides til å også omfatte arkiv og museer. Kanskje kan foredragsholdere være biblioteksansatte som har gjennomgått kurset?

Rapporten setter også opp minstekrav ved valg av publiserings-løsninger / CSM for drift av hjemmesider for institusjonene. De skal legge til rette for at man skal kunne ta i bruk sosiale og mobile teknologier.

«Institusjoner bør vurdere bruk av blogg som publiseringsløsning. En blogg laget ved hjelp av f. eks. WordPress vil på en enkel måte gi den enkelte institusjon et moderne og tiltalende nettsted som er enkelt å vedlikeholde. Bruk av blogg som publiseringsløsning er også i utgangspunktet gratis.

Se eksempler på ulike bloggløsninger og nyttige tips til etablering av blogg på: https://biblogg.wordpress.com.» 🙂

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Reklame

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | 1 Comment »

Bibliotekenes bruk av Twitter

Posted by vkp2 den 21 august, 2009

twitter_webTwitter, en tjeneste for mikroblogging, er årets store sosiale 2.0-tjeneste og revolusjon. Maksimum lengde på meldingene er 140 tegn og passer godt for SMS-generasjonen.

Bibliotekene i Norge ser ut til å ha tatt dette nye verktøyet på to måter:

a) Automatisk utsending av meldinger om nye titler i katalogen. Bl.a. har Bibliofil har ett eget program for dette som vilkårlig velger en tittel en gang i timen. Deres egen stikk-prøve ga det resultat at for samtlige undersøkte bibliotek fikk minst 1 reservering som følge av det som hadde blitt lagt ut på Twitter de siste 5 timene.

Argumentet for å bruke Twitter på denne måten er bl.a. det bringer lånerne til bibliotekets søkesider. Det blir da ett tillegg til f.eks. automatisk RSS-feed på nyheter i katalogene og kan «treffe» de som»rusler rundt» på Twitter.

Kvinnherad bibliotek (kvinbib) on TwitterEtt forslag til viderutvikling av dette kunne være flere twitter-kanaler / kontoer skreddersydd etter interesse-områder / kategorier?

Eksempler: Kvinnherad bibliotek og Sandefjord bibliotek

b) Tilleggstjeneste:

Drammensbiblioteket (dbib) on TwitterDrammensbiblioteket, som har tvitret en stund, betegner det som en tilleggstjeneste. Hensikten er å opplyse om nye bloggposter og smånyheter. Målet er dialog med brukerne; ikke kun som oppslagstavle.

Eksempler: Drammensbiblioteket, Samisk bibliotek og Ski bibliotek

Det å tvitre har mye til felles med blogging, siden man må ta stilling til mye av de samme tingene: Sikre at tjenesten ikke dør når en ildsjel forsvinner, sørge for regelmessig kvitring, og definere målgruppe. Som Anders Ericson sier det: «Skille ut målgruppe(r) må være jobb nr 1.»

Hørt mange forskjellige ord og uttrykk om dette? Språkrådet anbefaler ‘å tvitre’ og en ‘tvitring’. Forøvrig fremfor det mer brukte ‘å kvitre’ / ‘kvitring’.

Noen nyttige lenker: Twitter-kotyme (Martin Bekkelund). Dette er Twitter (Pc World). Twitter for Libraries (and Librarians).

Kilde: «Twitter-debatten» på ‘BibliotekNorge’ august 2009.
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , , , , | 1 Comment »

Stafettbibliotek: Drammensbiblioteket v/PopKult

Posted by stafettbibliotek den 21 august, 2009

Jeg skriver for Drammensbiblioteket om bloggen BibPop (se også vår andre publikumsblogg Godbok). BibPop er Drammensbibliotekets blogg for ungdom og unge voksne med en målgruppe i alderen mellom 15 og 30 år bosatt i Drammensdistriktet.

Bloggen springer ut av den nå nedlagte Spillblogg som var knyttet til vårt dataspillprosjekt.  Den ble opprettet sommeren 2008 som en publikumsrettet blogg der vi har samlet alt som er rettet mot ungdom og unge voksne (dataspill er her det store unntaket, her er målgruppen hovedsakelig barn).

Bloggen har sin forankring i et eget treårig prosjekt rettet mot aldersgruppen 15-30 som heter PopKult. Vi skriver hovedsakelig om tegneserier, dataspill, bøker og musikk og blander inn litt andre ting i tillegg.

Mye av det er fra PopKult-samlingen, men vi trekker også fram titler fra bibliotekets øvrige tilbud.

Nøkkeltall:

Totale unike visninger siden starten 17. juni 2008: 17 159 (10 704 så langt i år)
Innlegg: (inkludert innlegg fra Spillblogg):
237
Kommentarer:
105 (her har vi slettet en del)
Snitt antall unike gjester per dag så langt i 2009:
46

Målet for 2009 var over hundre innlegg med stort og smått samt 15 000 unike brukertreff. Vi ser ut til å nå disse målene med god margin. De endelige målene for 2010 er ikke fastsatt, men det er klart at vi bør søke flere samarbeidspartnere og jobbe for å nå ut mer presist mot målgruppen samt heve kvaliteten på det som blir skrevet og kanskje spisse og definere nærmere hva bloggen skal inneholde (og ikke inneholde).

Vi blogger fordi vi vil synliggjøre den samlingen og profilen som PopKult-prosjektet har og som er en del av satsingen vår på unge brukere. Om vi lykkes er fortsatt et åpent spørsmål, men vi har tro på å la veien bli til mens vi går, satse helhjertet og så justere underveis og evaluere årlig.

I 2009 har målene vært rent kvantitative – det er helt bevisst siden det tar lang tid å etablere en blogg og fordi vi fortsatt må regnes som «i startgropa».  I 2010 bør man som sagt innføre flere kriterier for om man har lykkes eller ikke.

Tanken er at ting tar tid og at ting må få sette seg før man gir opp eller klapper seg selv alt for hardt på skulderen.

Vi har valgt WordPress som vårt bloggverktøy. Det har sine fordeler og ulemper, mest det første vil vi hevde. WordPress er så markedsledende at jeg ikke ser noe poeng i å gjenta alle argumentene her, bortsett fra å trekke fram den svært gode statistikk-funksjonen og de nærmet uendelige mulighetene som ligger i systemet.

Vi ønsker å gå over til eget domene om ikke alt for lenge for å øke valgfriheten ytterligere.

Skulle det være spørsmål, ta dem gjerne i kommentarfeltet eller mail meg på oyvsva drmk no

Med vennlig hilsen Øyvind Svaleng

Posted in Stafett, wordpress.com | Merket med: , , , , , , | 1 Comment »