Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for juli 2010

Bibliotek 2.0 og konsekvenser for innkjøp av skjønnlitteratur

Posted by vkp2 den 12 juli, 2010

«Om framtiden vet vi intet – en undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier» er tittelen på Per Bergstrøms magisteruppsats ved Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) våren 2010.

Utgangspunktet for magisteruppsatsen er en påstand om at folkebiblioteket har glemt bort å løfte frem den kvalitative skjønnlitteraturen og gitt etter for hva samfunnet etterspør i innkjøpspolitikken (användarstyrning). Og hvilke konsekvenser det får for folkebibliotekene og bibliotekarenes yrkerolle.

En del bibliotekarier påpekar dock att det finns uppsatta kvalitetsgränser för urvalet, bibliotekarien bör inte vara smakdomare men det anses ändå viktigt att bibliotekarien står för att biblioteket bör kunna erbjuda ”smal” litteratur. Denna distinktion verkar tyda på att man ändå vill behålla en slags expertroll.

De förändringar som bibliotekarierna ser att man redan nu kan skönja är att användarna har fått mycket större möjligheter att påverka vilken litteratur som ska köpas in. De konsekvenser som de potentiellt kan se med utvecklingen mot användarstyrning är att biblioteken kan komma att sänka kvalitetskraven för att tillmötesgå allt fler användargrupper.

En del menade att yrkesrollen har förändrats, men inte på grund av 2.0. Andra menade att kärnan i yrkesrollen inte har förändrats, de använder de gamla delarna på nya sätt.

Hele hovedoppgaven i PDF-format (558 kb)

Reklame

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Utfordring: Kartlegge & evaluere konsekvensene av bibliotekenes web 2.0-satsning

Posted by vkp2 den 9 juli, 2010

Det finnes mange (deriblant undertegnede)  som mener og synser om bibliotek og deres bruk av verktøyene i «Web 2.0» – blogg, Twitter, Facebook, chat, SMS, RSS, YouTube, Flickr etc.

Men de færreste av oss har «solid bakgrunn for egne meninger».

Evaluering er vel ikke norske biblioteks sterkeste side
(Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek)

Etter det undertegnede kjenner til finnes det ingen som har både kartlagt og evaluert norske biblioteks bruk av sosiale/digitale/mobile medier.  Spørsmålet man må stille seg er hva får man igjen og hvilke konsekvenser har det hatt for bibliotekene?

Det finnes ingen rapporter som forteller om bibliotekene har truffet de  målgruppene man ønsket, i hvilken grad tilbudene benyttes, om det har endret bibliotekenes eller brukernes vaner, om det har tiltrukkket nye målgrupper, om det har bidratt til omdømmebygging eller merkevarebygging etc.

23-ting kursene er evaluert. Men det er en evaluering av kursene som sådann og ikke konsekvensene i etterkant. Det vi ønsker å måle er ikke lett. Man sliter med å måle effekten av bruk av sosiale media i forretningslivet også.

Så vi trenger mer kunnskap. Hvordan stiller Spesialgruppa for IKT (SIKT) og bibliotekhøyskolen (JBI) seg til dette? Det kunne vært utgangspunkt for en hovedoppgave på JBI…

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | 1 Comment »

Vær varsomplakat for sosiale medier

Posted by vkp2 den 9 juli, 2010

Kongsvinger kommune har pr. 3. juli 2010 laget en «Vær varsomplakat for sosiale medier«. De har over lengre tid satset sterkt på kommunikasjon med innbyggerne på nett; og har nå sett behovet for slike retningslinjer. Den er selvfølgelig også «gyldig» for ansatte i biblioteker.

Plakaten ønsker å legge noen rammer / føringer for hvordan ansatte kan / skal forholde seg til sosiale medier relatert til arbeidssituasjonen. Fritid er fritid, men grenseoppgangen er smal. Vi ønsker med plakaten å gi råd til de ansatte om bruk av sosiale medier. Ikke minst er plakaten et ment som et lederverktøy til bruk i dialog med de ansatte om bruk av sosiale medier.

Hele plakaten med 9 punkter på Kongsvinger kommunes  nettsted

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Sosiale medier i departementene

Posted by vkp2 den 9 juli, 2010

3. juni 2010: En arbeidsgruppe bestående av fem mastergradsstudenter fra Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport om departementenes bruk av sosiale medier, med vekt på mulighetene fremover. Det er etter gruppens mening «mye uutnyttet potensial i bruken av sosiale medier for departementene».

Anbefalingene fra gruppen har kjente toner for de som har lest denne bloggen tidligere og det meste kan overføres direkte til bibliotek:

  • Bruk sosiale medier tema-/prosjektbasert – Å ha konkrete og avgrensede tema som også kan være tidsbegrenset er en god måte å bruke sosiale medier på.
  • Ha en klar strategi – Man bør vite hva man ønsker å oppnå og hvem man ønsker å nå – blind bruk av sosiale medier er lite treffsikkert og effektivt.
  • Velg medium med omhu – Ikke alle sosiale medier er like. Ulike medier egner seg til ulik bruk, og krever ulik grad av ressurser og forpliktelse.
  • Sørg for at nok ressurser er satt av til å gjennomføre med stil – Dersom det skorter på ressurser, kunnskap eller fullmakt til å svare raskt og tilfredsstillende kan tillitten skades.
  • Tenk aktivt dialog! – Dersom man ønsker dialog og tilbakemelding, legg til rette for dette, det skjer ikke av seg selv

I tillegg ber de om at det utredes en del juridiske problemstillinger (journalføring og  offentlighetsloven), hvordan Redaktørplakaten skal leve side ved side med brukerskapt innhold og hvordan ansatte skal opptre på sosiale medier.

Her kommer det mest matnyttige (s. 71-72):

  • Twitter til newsfeed og spredning av informasjon
  • Facebook til kundeservice
  • Blogg til dialog/debatt

Les hele rapporten (PDF) på Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementets nettsted

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Dansk web 2.0-kurs om «reell verdi»

Posted by vkp2 den 9 juli, 2010

IVA/Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole) holder kurset «Web 2.0 for bibliotekarer – søgeredskaber, tips og trends» 7. oktober.

Web 2.0 og ”Bibliotek 2.0” er efterhånden velkendte begreber for de fleste informationsspecialister. Men hvilke af de mange nye sociale teknologier har reel værdi og relevans i en bibliotekssammenhæng? Og hvilke søgeredskaber giver bedst adgang til de nye typer indhold?

Har ‘Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag’ (JBI) planer om noe lignende i Norge?

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »