Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for august 2010

Antall interaktive tjenester?

Posted by vkp2 den 29 august, 2010

Det kan sikkert skrives tykke bøker om det jeg ikke vet om statistikk og alle dens  muligheter 🙂 Derfor håper jeg noen kan opplyse meg om hvilken hensikt det har å telle hvor mange interaktive digitale kommunikasjonstjenester/sosiale medier ett bibliotek har tatt i bruk, istedenfor hvem som har tatt i bruk hvilke interaktive tjenester?

Referer til kriteriet D5 (s. 75) i ABM-skrift 64: Indikatorer for norske folkebibliotek. Å bare telle dette som ett antall vil ikke fortelle noe om hvilke norske bibliotek som tar i bruk hvilke tjenester/medier og blir vel da helt ubrukelig hvis man skal forske på forskjeller/likheter mellom bibliotekene og og evt. effekt av disse satsingene?

Reklame

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »

Difi: Offentlig forvaltning bør bruke sosiale medier

Posted by vkp2 den 29 august, 2010

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har lenge jobbet med egen en veileder for offentlig forvaltning i hvordan de skal bruke sosiale medier. Nå er ett utkast presentert og Difi ber om tilbakemeldinger. Endelig versjon skal være ferdig til 1. oktober 2010.

Difi oppfordrer nå flere statlige virksomheter til å ta i bruk sosiale medier: » Sosiale medier kan gi mer effektive samarbeidsformer, bedre og tidligere involvering av brukerne, og raskere kommunikasjon med enkelte målgrupper». Følg også med på bloggen til Difi.

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Malmö Stadsbibliotek: Erfaringer med Facebook

Posted by vkp2 den 29 august, 2010

Stadsbiblioteket i Malmö startet opp sin Facebook-side på våren i fjor, uten å ha lagt noen plan for tilværelsen der. Her er noen av deres erfaringer:

  • Ikke signere innlegg med navn. «Istället låter vi biblioteket som en plats fylld av vår gemensamma historia, kunskaper och erfarenheter föra vår talan.»
  • Men signerer med navn når det gjelder tips/omtaler av bøker, filmer, spill etc.
  • Ikke en markdsføringskanal. Derimot er biblioteket en samtalepartner, forteller og guide.
  • Vekt på å binde sammen de ulike kanalene. Integrere med Flickr, nettkatalogen og hjemmeside.

Les mer på bloggen Det Virtuella Samtalet

Posted in Facebook | Merket med: , | Leave a Comment »

Svensk workshop om sosiale medier

Posted by vkp2 den 27 august, 2010

I går, torsdag 26. august, ble det avholdt ett heldagsworkshop om sosiale medier i Ekerö i Sverige. Arrangører var Biblioteksrådet i Stockholms län, Regionbibliotek Stockholm og Ekerö kultur & bibliotek.

«Syftet är att diskutera strategier och policy för sociala medier på biblioteken. Använder ni Facebook, Twitter och bloggar på biblioteket? Funderar ni på att börja, men vill veta vad ni ger er in på?»

Arrangørene har blogget og her ligger det flere foredrag. Og mer informasjon på bloggen er varslet. Twitter: #smbib. Følg også med på BiblioBuster.

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »

Ett knippe med nyheter

Posted by vkp2 den 23 august, 2010

Tid for ett nytt knippe med nyheter fra 2.0-verdenen. Notisene er forhåpentligvis av interesse for norske biblioteker som satser på de digitale mediene.

  • En magisteruppsats fra Göteborg universitet om den enkeltes ansvar og rolle i sosiale medier: Social mediestrategi – En studie om medarbetarens roll vid agerande i sociala medier.

    «Studien visar att kraften hos medarbetarna kan användas vid utformandet av strategier för sociala medier. … ; att låta de vara aktiva i sociala medier, visa deras kompetens och kunskap samt visa namn och position för att skapa personliga relationer. … ha riktlinjer och policys, ha en god internkommunikation och ha kontinuerliga utbildningar.»
  • Kuttisme: Brukere som kommer til offentlige nettsteder/blogger har ett behov de ønsker å få dekket. Det offentlige har vært for lite fokuserte på dette. Kongsvinger kommune har tatt konsekvensen av dette og redesignet totalt sitt nettsted. De har turd å kutte.
  • 62% av norske internettbrukere er innom Facebook ukentlig. Vi bruker i gjennomsnitt 30 minutter daglig på Facebook. I aldersgruppen 15 – 29 år er det tilsvarende tallet 45 minutter. 19% av Facebook-brukerne besøker nettstedet via sin mobiltelefon. Kilde: NRKBeta.
  • Twitter er i ferd med å gå fra å være ett sosialt nettverk til å være ett informasjonsnettverk og en kilde for nyheter. De er den raskest voksende søketjenesten med 800 millioner søk pr. dag. Kilde: ItPro.

1. I arbeidstiden er sosiale media et arbeidsverktøy
2. Korte private beskjeder i arbeidstiden er OK
3. Bruk den raskeste kommunikasjonskanalen
4. Husk at alle er ikke interessert i alt
5. Finn personer og organisasjoner du kan lære av.
6. Vit hvilken informasjon som er intern
7. Vær ærlig om hvor du jobber
8. Du skal vite hvilke spørsmål du kan svare på – og når du skal henvise videre
9. Du skal ikke snakke stygt om konkurrenter
10. Du skal ikke bruke alle sosiale medier

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »

Tidsforbruk: Sosiale nettverk øker

Posted by vkp2 den 11 august, 2010

En undersøkelse av internettbruken til 22.000 amerikanere visere en markert økning i tiden databrukerne benytter på sosiale nettsteder. En økning på 43% på ett år.

Hele 23% av deres internett-tid ble brukt på sosiale nettsteder som Facebook, Twitter etc.  «Taperne» er de tradisjonelle nyhets-nettstedene og det å lese e-post.

Hvis tendensen er den samme blandt norske internettbrukere, er det ett kraftig signal til norske biblioteker. Kom dere ut der hvor brukerne er!

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »