Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for the ‘Chat’ Category

Chat på fagbiblioteket

Posted by vkp2 den 14 juni, 2010

I fagbiblioteksektoren har man sett nytten av å chatte direkte med egne brukere. I siste Bibliotekforum (nr. 4/10 s.4-5) forteller biblioteket på Handelshøyskolen BI sin suksesshistorie: «Det virker som om studentene har ventet på oss i biblioteket!»

Forutsetningen for suksessen er: Klar og tydelig på ‘åpningstid’, rask responstid (maks ett minutt); saklig svar; gjenbruk av informasjonen.

Andre fagbibliotek som chatter er bla. Universitetsbiblioteket i Stavanger,

Men chatting (Instant Messenging) er ingen dans på roser. For en gang skyld kan det virke som om fagbibliotekene var for tidlig ute med å tilby denne tjenesten. Flere høyskoler (bla. HIO (2008), NHH (2007), og HIØ (2006) startet opp, men la ned tjenestene igjen.

Tilbakemeldingen fra HIØ var at det var for få som benyttet seg av tjenesten. Studentene sendte heller e-post til biblioteket. En synsing som ble nevnt var at «de unge studentene chatter med hverandre, og ikke følte chat var riktig medium når de ville henvende seg til halvgamle bibliotekarer». Det var også svært krevende å å ha kontinuerlig overvåking av chatten. HIØ ble «brent» på sitt forsøk og har ingen planer om å starte opp igjen.

HIO melder også om at det ressursbruken ikke sto i forhold til bruken. Av elektroniske henvendelser til biblioteket i 2006 stod e-post for 77,5%; mens chat var på 22,5%. Heller ikke HIO vurderer å starte opp med chat igjen.

Spørsmålene som kan stilles er flere: Var det studentene som ikke var modne for denne tjenesten? Ble chat-tilbudet tilstrekkelig markedsført? Var man for tidlig ute?

Takk til Else Norheim (HIØ) og Tove Jacobsen (HIO).

Reklame

Posted in Chat | Merket med: , , | 1 Comment »

Chat i folkebiblioteket

Posted by vkp2 den 14 juni, 2010

43 folkebibliotek chatter med brukerne gjennom den nasjonale tjenesten «Biblioteksvar«. Men, etter det undertegnede kan finne ut, er det kun 2 norske folkebibliotek som chatter direkte med egne brukere.

Det er Ørsta bibliotek (fra april 2009, Windows Live Messenger) og Hole bibliotek (fra mars 2010, Edialog). Hole bibliotek forteller at de kan telle antall henvendelser på en hånd foreløpig. De få henvendelsene har dreid seg om å skaffe bøker. Men så har ikke tjenesten vært markedsført heller. De er heller ikke tilgjengelige på chatten hele tiden.

Og grunnen er vel kanskje innlysende: Mangel på ressurser. Det krever en del av folkebibliotekene som kun deltar noen timer i den nasjonale tjenesten. Å kunne kommunisere pr. chat i hele åpningstiden krever en person som er «lenket» til PC’en og tilgjengelig hele tiden.

Posted in Chat | Merket med: , | Leave a Comment »