Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for the ‘Web 2.0’ Category

BS Weblån, e-bøker og 3 års lisens

Posted by vkp2 den 14 oktober, 2011

Innlegg på e-postlista ‘biblioteknorge’:

Synes det har vært overraskende lite tilbakemeldinger på lista om den foreslåtte modellen med BS WebLån hvor bibliotekene kun kan lease e-bøkene i tre år. NBFs hovedstyre har sitt neste møte onsdag 19. oktober. Utfordrer de til å komme med en uttalelse om denne foreslåtte ordningen.

Kanskje man skulle starte en kampanje for å boikotte BS Weblån fra dag 1? Ellers så blir dette ”smuglet” inn og som Thomas Gramstad sier: ”Hva skjer med biblioteket, dets rolle og stilling i samfunnet, når/hvis biblioteket ikke lenger eier og kontrollerer sin samling?”

Jeg synes «prisen» (lisenser) å betale for e-bøker i bibliotekene er for høy…

Reklame

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | 1 Comment »

Bibliotekbrukerens behovspyramide på nettet

Posted by vkp2 den 21 september, 2011

Bibliotekpyramiden

Fritt etter Maslow og hukommelsen

Etter innspill på B for Bibliotek-seminar i Østfold 19. september 2011

Posted in Web 2.0 | Leave a Comment »

Dårlige kommunale nettportaler

Posted by vkp2 den 6 september, 2011

Er det rart at bibliotekene vil ha sine egne nettsteder…

Fra Computerworld Norge:

Hun mener nettstedene til norske kommuner ligner alt for mye på katalogtjenester, med oppramsing av alt som finnes.

– Vi trenger tjenester som erstatter oppmøte på kontoret og som gjør det enkelt å utføre vanlige handlinger. I Norge har vi en tanke om at ”same size fits all”, eller alle blir møtt med samme tjenestetilbud. Kommuner må se på ulike brukerprofiler. Det virker om det er aldri noen som sjekker kundeservice, sier Austlid.

Posted in Web 2.0 | 1 Comment »

Når fjellet ikke vil komme til oss, må vi gå til fjellet

Posted by vkp2 den 22 august, 2011

Kongsvinger kommunes satsing på sosiale medier handler om å nå målgrupppene der de er. For noen år siden hadde vi en tanke om at «ett godt nettsted er nok». Men ser man på nettrafikken, ser man at flertallet av kommunens innbyggere ikke jevnlig bruker kommunens web-side. Muligens er de fleste som bruker siden, innom fordi de søker en tjeneste eller informasjon om en tjeneste.

Statistikken viser ihvertfall at som nyhetsformidlingskanal er kommunale web-sider uten verdi. For de fleste blir kommunale web-sider for generelle og altomfattende.

Lars Gillund (kommunikasjonssjef Kongsvinger kommune), s. 70, ‘Sosiale medier i all offentlighet: Lytte, Dele, Delta’ (ISBN 9788244620901).

Posted in Bloggvett, Web 2.0 | 1 Comment »

De som tar blogging på alvor, gjør det ved å leke

Posted by vkp2 den 11 august, 2011

Overskriften er ett sitat hentet fra Tord Høiviks «Platform og sjanger»-innlegg på Bok og Bibliotek 10. august. Og fortsetter: «Bevegelsen framover forutsetter spørsmål og undring. Det er slik jeg vil ha det.»

Høivik tar for seg bloggens vesen som både en publiseringsform og en måte å skrive på (samtaleformen). Det er ett viktig poeng at bloggen gir oss «mobile tekster».

Han oppsummerer hvorfor blogger er ett godt verktøy å benytte i alle typer biblioteker.

Posted in Bloggvett, Web 2.0 | Leave a Comment »

Bibliotekenes behov vs Kommunale maler

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Magnus Enger sier det ganske treffende:

Jeg tror en kampsak for den nære fremtiden må bli å kjempe for bibliotekenes hjemmesider som «applikasjoner» som må være uavhengige av kommunale stilmaler og publiseringssystemer, og der vi må tenke en del nytt om særlig forholdet mellom «hjemmeside» og «katalog», under fellesnevneren «digital formidling»…

Og Karin Marie Øvern (Høgskolen i Gjøvik) treffer spikeren på hodet på sin blogg:

Jeg er enig med deg i at bibliotekets sider må «frigjøres» fra kommunens maler og publiseringssystemer fordi «one size» faktisk ikke «fits all». Bibliotekene har andre behov enn mange andre kommunale tjenester og det er meningsløst å prøve å skvise bibliotekets behov inn i en statisk mal.

Dersom man føler at tilknytningen til kommunens sider må være sterkere, får man tenke ut designelementer som kan bringe kommunens og bibliotekets sider sammen, men at biblioteket får beholde sin egen struktur. Litt av problemet er antakelig økonomi, at bibliotekene ikke har penger til å sette inn i dette arbeidet (eller ikke prioriterer det over andre ting) og at kommunen ikke ser poenget med å bruke mer penger på det. Et annet problem er at det er for lite kompetanse både hos bibliotekarene selv og hos kommunens ansatte til å virkelig gjøre mye ut av dette.

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »