Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Archive for the ‘Web 2.0’ Category

Bok: Sosiale medier i all offentlighet

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Kommuneforlaget ga i juni ut boken ‘Sosiale medier i all offentlighet: Lytte, Dele, Delta’ (ISBN 9788244620901). Presentasjonene fra lanseringen er også tilgjengelige.

Ifølge forlaget er målgruppen «alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige». Bokens seks forfattere drøfter om sosiale medier er nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester eller om de bridrar til bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk. Det er lagt vekyt på å drøfte etiske og juridiske problemstillinger og praktisk nytteverdi.

Ingeborg Dirdal (kommunikasjonsrådgiver i Aibel AS ) gir den terningkast 5 og oppsummerer: «Dette er en «Sosiale medier for dummies», og boken fungerer utmerket til sitt formål og sin målgruppe, offentlig sektor». Hun fremhever at i boken får «ildsjeler … oppmuntring og ekstra giv og ideer, velegnet til overbevisning og initierer til handling». Men på lik linje med undertegnede savner hun oppfølgerkapitlene «Hvordan komme på igjen når du måtte legge ned første forsøk?» og «Hvordan holde trøkket når ildsjelene slutter i jobben?».

Ingrid Stranger-Thorsen hos DIFI kommenterer også boken og speielt: «På en utmerket måte satte han ord på at offentlig ansatte ikke bare har en rett, men også en etisk plikt til å delta i offentlige debatten, ikke på arbeidsgivers vegne, men i kraft av å være fagpersoner.»

 

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Undersøkelse om effekt av sosiale medier

Posted by vkp2 den 21 februar, 2011

To studenter ved bibliotekarutdanningen på Høgskolen i Oslo., Anne Brit Løland og Elise Valseth, er i ferd med å lage sin bacheloroppgave.

De ønsker å undersøke om sosiale medier egner seg som markedsføringskanal i bibliotek.

De har sendt en spørreundersøkelse til alle som deltok i første runde av kurset «23-ting». Oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen! 🙂

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Sosiale medier tillatt igjen i Halden

Posted by vkp2 den 4 februar, 2011

En gladnyhet; noen har tatt virkeligheten inn over seg: Etter å ha sperret ansattes tilgang til sosiale medier (spesielt Facebook) i april i fjor har Halden kommune nå opphevet forbudet.

Men det er fortsatt noen begrensninger; bl.a. er privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden ikke er tillatt og det er Rådmannen som skal avgjøre hvilke sosiale medier som skal benyttes.

Kilde: Halden Arbeiderblad 4. februar 2011

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Hva skal/skal ikke journalføres i sosiale medier?

Posted by vkp2 den 13 november, 2010

Kongsvinger kommune har gjort seg noen tanker og viser eksempler på dette. De følger det samme prinsippet på sosiale medier som på andre medier:

«Hovedprinsippet er at dokumenter, inngående og utgående, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon skal journalføres. Det vil si; Det er innholdet i brevet som bestemmer om det skal journalføres. Dette gjelder både tradisjonelle brev innkommet på papir og e-post. Når det gjelder sosiale medier er hovedprinsippet også her at det er innholdet som bestemmer hva som skal journalføres, ikke mediet. Journalføring må derfor vurderes ved hver enkelt henvendelse.»

De gir en rekke eksempler i bloggposten: Sosiale medier – Hva skal journalføres og hva skal ikke journalføres?

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »

Drupal Gardens: Konkurrent til WordPress.com

Posted by vkp2 den 9 november, 2010

Drupal er ett fullblods ‘Content Managment System‘ (CMS) med blogg-funksjoner. Men det krever installasjon på egen server.

I sommer kom en ny variant kalt ‘Drupal Gardens‘. På samme måte som tilbudet til WordPress.com kreves det ingen egen installasjon. For enklere nettsider/blogger er det gratis, men du må godta reklame på siden. Det skal bli spennende å se hvordan Drupal Gardens klarer seg mot WordPress.com.

Posted in Web 2.0 | Merket med: | Leave a Comment »

Bibliotekene og «mobil 2.0»

Posted by vkp2 den 8 november, 2010

Undertegnede har fått på trykk en artikkel om dette i «Bok og Bibliotek» nr. 5/2010 (s. 18-20).

Den kommer snart på nettutgaven deres også. (Oppdatert 24.11.2010)

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »