Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Bibliotekenes behov vs Kommunale maler

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Magnus Enger sier det ganske treffende:

Jeg tror en kampsak for den nære fremtiden må bli å kjempe for bibliotekenes hjemmesider som «applikasjoner» som må være uavhengige av kommunale stilmaler og publiseringssystemer, og der vi må tenke en del nytt om særlig forholdet mellom «hjemmeside» og «katalog», under fellesnevneren «digital formidling»…

Og Karin Marie Øvern (Høgskolen i Gjøvik) treffer spikeren på hodet på sin blogg:

Jeg er enig med deg i at bibliotekets sider må «frigjøres» fra kommunens maler og publiseringssystemer fordi «one size» faktisk ikke «fits all». Bibliotekene har andre behov enn mange andre kommunale tjenester og det er meningsløst å prøve å skvise bibliotekets behov inn i en statisk mal.

Dersom man føler at tilknytningen til kommunens sider må være sterkere, får man tenke ut designelementer som kan bringe kommunens og bibliotekets sider sammen, men at biblioteket får beholde sin egen struktur. Litt av problemet er antakelig økonomi, at bibliotekene ikke har penger til å sette inn i dette arbeidet (eller ikke prioriterer det over andre ting) og at kommunen ikke ser poenget med å bruke mer penger på det. Et annet problem er at det er for lite kompetanse både hos bibliotekarene selv og hos kommunens ansatte til å virkelig gjøre mye ut av dette.

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Bok: Sosiale medier i all offentlighet

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Kommuneforlaget ga i juni ut boken ‘Sosiale medier i all offentlighet: Lytte, Dele, Delta’ (ISBN 9788244620901). Presentasjonene fra lanseringen er også tilgjengelige.

Ifølge forlaget er målgruppen «alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige». Bokens seks forfattere drøfter om sosiale medier er nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester eller om de bridrar til bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk. Det er lagt vekyt på å drøfte etiske og juridiske problemstillinger og praktisk nytteverdi.

Ingeborg Dirdal (kommunikasjonsrådgiver i Aibel AS ) gir den terningkast 5 og oppsummerer: «Dette er en «Sosiale medier for dummies», og boken fungerer utmerket til sitt formål og sin målgruppe, offentlig sektor». Hun fremhever at i boken får «ildsjeler … oppmuntring og ekstra giv og ideer, velegnet til overbevisning og initierer til handling». Men på lik linje med undertegnede savner hun oppfølgerkapitlene «Hvordan komme på igjen når du måtte legge ned første forsøk?» og «Hvordan holde trøkket når ildsjelene slutter i jobben?».

Ingrid Stranger-Thorsen hos DIFI kommenterer også boken og speielt: «På en utmerket måte satte han ord på at offentlig ansatte ikke bare har en rett, men også en etisk plikt til å delta i offentlige debatten, ikke på arbeidsgivers vegne, men i kraft av å være fagpersoner.»

 

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Liste over nedlagte blogger

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Den er ikke komplett. Skulle ønske jeg hadde bokmerket nedlagte blogger når jeg begynte bloggen… Dette er en ren dump av bokmerkene mine og ikke redigert/sortisert eller fjernet egne kommentarer. Noen interne blogger er også listet her.

Posted in Nedlagte blogger | Merket med: | Leave a Comment »

Målrettede nisjer er strategien

Posted by vkp2 den 19 april, 2011

I siste nummer av Bibliotekforum (nr. 2/2011) er det en artikkel av frilansjournalist Terje Karlsen om sosiale medier og blogging i norske bibliotek. Her fremhever Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek) viktigheten av å tenke nisjer og differensiere budskapet til ulike grupper.

Nisjebloggene (litteratur, film, spill, musikk, data etc) i de norske bibliotekene er ett godt eksempel på dette.

Undertegnede er også sitert litt om overgangen til Facebook, nisjeblogger og mangelen på evaluering av bibliotekenes satsning på sosiale medier.

Les artikkelen «- Blogging spisser biblioteket» i PDF-format.

Posted in Bloggvett | Merket med: , , | Leave a Comment »

Undersøkelse om effekt av sosiale medier

Posted by vkp2 den 21 februar, 2011

To studenter ved bibliotekarutdanningen på Høgskolen i Oslo., Anne Brit Løland og Elise Valseth, er i ferd med å lage sin bacheloroppgave.

De ønsker å undersøke om sosiale medier egner seg som markedsføringskanal i bibliotek.

De har sendt en spørreundersøkelse til alle som deltok i første runde av kurset «23-ting». Oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen! 🙂

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Sosiale medier tillatt igjen i Halden

Posted by vkp2 den 4 februar, 2011

En gladnyhet; noen har tatt virkeligheten inn over seg: Etter å ha sperret ansattes tilgang til sosiale medier (spesielt Facebook) i april i fjor har Halden kommune nå opphevet forbudet.

Men det er fortsatt noen begrensninger; bl.a. er privat bruk av sosiale medier i arbeidstiden ikke er tillatt og det er Rådmannen som skal avgjøre hvilke sosiale medier som skal benyttes.

Kilde: Halden Arbeiderblad 4. februar 2011

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »