Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘abm-utvikling’

Mobile og sosiale teknologier i bibliotekene

Posted by vkp2 den 27 august, 2009

mobile- og sosiale teknologierABM-utvikling publiserte 17. august rapporten «Mobile og sosiale teknologier».

«For å gjøre abm-institusjonene til relevante samfunnsaktører er det viktig at de har god kompetanse på sosiale teknologier/web 2.0. og at de også engasjerer seg i bruken av disse verktøyene.»

Rapporten er ikke trykket og er kun tilgjengelig på nett og i PDF-format (5.1 mb). Det er opprettet en egen debattblogg.

«De sosiale teknologiene endrer internett fra å være en formidlingskanal til å bli en kommunikasjonskanal». Stikkordene er digitale tjenester, digitalt innhold, digital formidling, brukermedvirkning, brukerprodusert innhold, dialog og kommunikasjon med brukerne.

Twitter & Blog-sfæren er eksempler på nettsamfunn / sosiale teknologier. «Blogg og RSS (nyhetsstrømmer) er de tjenestene som flest bibliotek har tatt i bruk. «.

ABM-sektoren kan utnytte sosiale teknologier til å samle opplysninger (‘kommentarer-funksjonaliteten’), bidra til kommunikasjon mellom deltagerne, og å få alternative navigasjonsmuligheter for brukerne (‘folksonomi’) .

theblogiconcircle256Rapporten peker bl.a. på mulighetene åpne prosjektblogger gir. Både for instituasjonen og de brukerne som involveres tidlig. Innspill og debatt kan gi ett annet resultat enn planlagt og engasjere brukerne til å følge opp.

Rapporten understreker behovet for kompetanseheving (med kurs om teknologi og formidling), holdnings-endringer, og «økt innsats knyttet til digital formidling, eventuelt å slutte med noe annet» [s.22].

Læringsprosjektet «23-ting«, som bibliotekene har gjennomgått, skal utvides til å også omfatte arkiv og museer. Kanskje kan foredragsholdere være biblioteksansatte som har gjennomgått kurset?

Rapporten setter også opp minstekrav ved valg av publiserings-løsninger / CSM for drift av hjemmesider for institusjonene. De skal legge til rette for at man skal kunne ta i bruk sosiale og mobile teknologier.

«Institusjoner bør vurdere bruk av blogg som publiseringsløsning. En blogg laget ved hjelp av f. eks. WordPress vil på en enkel måte gi den enkelte institusjon et moderne og tiltalende nettsted som er enkelt å vedlikeholde. Bruk av blogg som publiseringsløsning er også i utgangspunktet gratis.

Se eksempler på ulike bloggløsninger og nyttige tips til etablering av blogg på: https://biblogg.wordpress.com.» 🙂

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | 1 Comment »