Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘bøker’

Bøker om bibliotekblogging

Posted by vkp2 den 17 desember, 2008

Dette innlegget er 100% inspirert av Thomas Breviks post Bok om bibliotekblogging i hans Blogg og bibliotek.

Etter 23-ting kurset var man som et nysgjerrig barn på jakt etter mer. En ide om blogg som et verktøy for markedsføring av Sarpsborg bibliotek var født. Min første investering var en bok som ikke var bibliotek-relatert, men dog:

0071492186«How to Do Everything with Your Web 2.0 Blog» av Todd Stauffer (McGraw-Hill, 2007, ISBN 0071492186). En utmerket innføring i de forskjellige bloggverktøyene, deres karakteristika (tags, kategorier, rss)  og mulighetene de hadde for bilde, lyd og film. Det er nå 14 måneder siden den ble utgitt, så det kan hende at den har gått litt ut på dato.

Men bøker om bibliotek og blogging var mangelvare og sto ikke i kø. En bok virket meget lovende, men den måtte jeg vente på i flere måneder, men det var verdt det:

library blogging«Library Blogging» av Karen A. Coombs og Jason Griffey (Linworth Pub Co, Columbus, 2008, ISBN 1586833316). Også en gjennomgang av verktøyene, men satt inn i en sammenheng, etter bibliotekenes behov. Mange eksempler. Det skuffende er at de lovte å oppdatere boken på et eget nettsted; men der er det tynt med ny informasjon. Det viktigste var vel kanskje lærdommen om å gi bloggen en sjel og ett ansikt.

To bøker som kan være av interesse (har ikke sett de selv) er Public Library Blogs: 252 Examples (2007) og Academic Library Blogs: 231 Examples (2008), begge av Walt Crawford. En ny bok om blogg og bibliotek er varslet utgitt i månedsskiftet februar/mars 2009: Library Blogs: A Practical Guide av Nanette Wargo Donohue (Routledge, 2009 ISBN 078903767X)

Som nevnt i begynnelsen, nå har den tyske bibliotekbloggen InfoBib utgitt boken LibWorld – library blogs worldwide – en bok hvor bibliotekbloggere fra 29 land skriver om status på bibliotekbloggfronten i sine respektive land. Thomas Brevik har skrevet kapittlet om de norske bibliotekbloggene.

I forordet til Walt Crawford så skilles det mellom ‘liblogs’ (blogger av bibliotekspersoner) og ‘library blogs’ (de offisielle fra bibliotekene). Noen som har et godt norskt ord for ‘liblogs’?

Denne kommentaren fra Danmark er drepende: «…to libraries and their communication with users…if you look at the responses they are not overwhelming.» Vår blogg i Sarpsborg har fått to kommentarer på 3 måneder.

Thomas Breviks artikkel må være skrevet før 23-ting kursene begynte? Ikke ett ord om de. Og det er jo nettopp det initiativet han etterlyser («the need for education»). Og det er nå mange flere offisielle norske bibliotekblogger enn de han nevner.

«At some point there will probably be a need to establish a professional practice and set of requirement as to what a library blog should be,..». På godt norsk: I’m doing my best, Thomas! 🙂

«Hopefully the next growth in blogging in Norwegian libraries will be from the larger libraries where the professional communities must have a lot to communicate both to the public and to the profession». Sarpsborg kommune har 52.000 innbyggere og biblioteket har totalt 15 årsverk. Så vi er ikke av de minste. Og hvis jeg hadde hatt tid; vedder jeg på at jeg kunne blogget hver eneste arbeidsdag i året om tilbud og tjenester som foregår på biblioteket…

Har ikke skummet mer enn forordet og det norske bidraget ennå.

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | 1 Comment »