Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘mobile teknologier’

Bibliotekene og «mobil 2.0»

Posted by vkp2 den 8 november, 2010

Undertegnede har fått på trykk en artikkel om dette i «Bok og Bibliotek» nr. 5/2010 (s. 18-20).

Den kommer snart på nettutgaven deres også. (Oppdatert 24.11.2010)

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »

Politikk for bruk av sosiale medier?

Posted by vkp2 den 23 oktober, 2009

social media bandwagonBør biblioteket ha en politikk for sosiale og digitale medier? Retningslinjer? Hvilke medier skal det satses på? Hvilke skal det ikke? Ressursbruk? Dette er naturlige spørsmål å stille bl.a. etter ABM-u’s rapport om «Mobile og sosiale teknologier«.

Noen biblioteker har sikkert opprettet retningslinjer for en blogg. Men med evt. deltakelse i de sosiale nettverkene (MySpace, Facebook, Twitter) med sine millioner på millioner av brukere; må det tenkes helt nytt.

Det er to aspekter her. Det første er hvilke medier det skal satses på, hvor ofte og mye biblioteket skal engasjere seg. Det andre er å holde tunga rett i munn når man kommuniserer. Historier om hvordan dumme uttalelser blåses opp til enorme proporsjoner er det mange av.

Selv om organisasjonen skal ha «sjel» når den er på nettet; må man tenke på at alt man skriver vil reflekteres tilbake på organisasjonen. Ett bra utgangspunkt er å se på forslagene til School Library Journals «Should Your Library Have a Social Media Policy?»

Tilbake til det første aspektet: Kongsvinger kommune har vært en av pioneerne her. De satset først på Facebook, Twitter, YouTube. Nå holder de på med å implementere Flickr, Wiki, diskusjonsforum, aktivitetskalender og oversikt over lag og foreninger.

Men har de noen plan for hva de gjør? Retningslinjer? Hvor mye ressurser bruker de? Har de valgt bort noe? Og evt. hvorfor? Kunne de dele av seg med sine kunnskaper og gi andre kommuner (og bibliotek) en «førstehjelp»?

Og for å avslutte: Dette blogginnlegget «Hva er sosiale medier, og hva er vitsen?» av Ida Aalen inneholder en del nyttig om nytten av å delta på de sosiale mediene og det kan lett overføres til hverdagen i bibliotekene.

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | 2 Comments »

Mobile og sosiale teknologier i bibliotekene

Posted by vkp2 den 27 august, 2009

mobile- og sosiale teknologierABM-utvikling publiserte 17. august rapporten «Mobile og sosiale teknologier».

«For å gjøre abm-institusjonene til relevante samfunnsaktører er det viktig at de har god kompetanse på sosiale teknologier/web 2.0. og at de også engasjerer seg i bruken av disse verktøyene.»

Rapporten er ikke trykket og er kun tilgjengelig på nett og i PDF-format (5.1 mb). Det er opprettet en egen debattblogg.

«De sosiale teknologiene endrer internett fra å være en formidlingskanal til å bli en kommunikasjonskanal». Stikkordene er digitale tjenester, digitalt innhold, digital formidling, brukermedvirkning, brukerprodusert innhold, dialog og kommunikasjon med brukerne.

Twitter & Blog-sfæren er eksempler på nettsamfunn / sosiale teknologier. «Blogg og RSS (nyhetsstrømmer) er de tjenestene som flest bibliotek har tatt i bruk. «.

ABM-sektoren kan utnytte sosiale teknologier til å samle opplysninger (‘kommentarer-funksjonaliteten’), bidra til kommunikasjon mellom deltagerne, og å få alternative navigasjonsmuligheter for brukerne (‘folksonomi’) .

theblogiconcircle256Rapporten peker bl.a. på mulighetene åpne prosjektblogger gir. Både for instituasjonen og de brukerne som involveres tidlig. Innspill og debatt kan gi ett annet resultat enn planlagt og engasjere brukerne til å følge opp.

Rapporten understreker behovet for kompetanseheving (med kurs om teknologi og formidling), holdnings-endringer, og «økt innsats knyttet til digital formidling, eventuelt å slutte med noe annet» [s.22].

Læringsprosjektet «23-ting«, som bibliotekene har gjennomgått, skal utvides til å også omfatte arkiv og museer. Kanskje kan foredragsholdere være biblioteksansatte som har gjennomgått kurset?

Rapporten setter også opp minstekrav ved valg av publiserings-løsninger / CSM for drift av hjemmesider for institusjonene. De skal legge til rette for at man skal kunne ta i bruk sosiale og mobile teknologier.

«Institusjoner bør vurdere bruk av blogg som publiseringsløsning. En blogg laget ved hjelp av f. eks. WordPress vil på en enkel måte gi den enkelte institusjon et moderne og tiltalende nettsted som er enkelt å vedlikeholde. Bruk av blogg som publiseringsløsning er også i utgangspunktet gratis.

Se eksempler på ulike bloggløsninger og nyttige tips til etablering av blogg på: https://biblogg.wordpress.com.» 🙂

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | 1 Comment »