Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘sosiale medier’

Bok: Sosiale medier i all offentlighet

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Kommuneforlaget ga i juni ut boken ‘Sosiale medier i all offentlighet: Lytte, Dele, Delta’ (ISBN 9788244620901). Presentasjonene fra lanseringen er også tilgjengelige.

Ifølge forlaget er målgruppen «alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige». Bokens seks forfattere drøfter om sosiale medier er nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester eller om de bridrar til bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk. Det er lagt vekyt på å drøfte etiske og juridiske problemstillinger og praktisk nytteverdi.

Ingeborg Dirdal (kommunikasjonsrådgiver i Aibel AS ) gir den terningkast 5 og oppsummerer: «Dette er en «Sosiale medier for dummies», og boken fungerer utmerket til sitt formål og sin målgruppe, offentlig sektor». Hun fremhever at i boken får «ildsjeler … oppmuntring og ekstra giv og ideer, velegnet til overbevisning og initierer til handling». Men på lik linje med undertegnede savner hun oppfølgerkapitlene «Hvordan komme på igjen når du måtte legge ned første forsøk?» og «Hvordan holde trøkket når ildsjelene slutter i jobben?».

Ingrid Stranger-Thorsen hos DIFI kommenterer også boken og speielt: «På en utmerket måte satte han ord på at offentlig ansatte ikke bare har en rett, men også en etisk plikt til å delta i offentlige debatten, ikke på arbeidsgivers vegne, men i kraft av å være fagpersoner.»

 

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Undersøkelse om effekt av sosiale medier

Posted by vkp2 den 21 februar, 2011

To studenter ved bibliotekarutdanningen på Høgskolen i Oslo., Anne Brit Løland og Elise Valseth, er i ferd med å lage sin bacheloroppgave.

De ønsker å undersøke om sosiale medier egner seg som markedsføringskanal i bibliotek.

De har sendt en spørreundersøkelse til alle som deltok i første runde av kurset «23-ting». Oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen! 🙂

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset

Posted by vkp2 den 1 november, 2010

Innleggets tittel er undertittelen på boka «Sosiale medier» av Ida Jackson.

Den kommer ut på Aschehoug 9. november måned og er, etter det undertegnede kan forstå, den første norskspråklige boka om de sosiale mediene.

Ida Jackson, aka Virvarr, er blitt kåret til Norges beste blogger flere ganger og er hennes blogg «Revolusjonært Roteloft» er Norges tredje best besøkte blogg.

…det heter «Hvordan bruker du sosiale medier?». …de sosiale mediene kommet for å bli. Vi må slutte å snakke om hvorvidt vi skal bruke verktøyene, og heller snakke om hvordan vi bruker dem. Ida Jackson slår fast at det ikke finnes regler, men at hun har tatt seg friheten til å skrive dem ned likevel.

Oppdatert med lenker 8. november:
Dagbladet: Blogger om voldtekt og psykiatriske innleggelser
Aftenposten: Bryr noen seg om bloggerne? (Registrering og kjøpe tilgang påkrevd).

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »

Ferdig: Veileder i sosiale medier for forvaltningen

Posted by vkp2 den 30 oktober, 2010

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er endelig ferdig med sin lenge bebude «Veileder i sosiale medier for forvaltningen». Den ble presentert på Litteraturhuset i Oslo torsdag 28. oktober.

«Med den nye veilederen vår håper vi å stimulere til bevisst og god bruk av sosiale medier i forvaltningen» (Hans Christian Holte)

Nå jobber vi med en større utredning om sosiale medier der vi skal se nærmere på status for bruk av sosiale medier i forvaltningen, hvilke virkninger de kan ha og eventuelle hindringer for å bruke dem. Vi kommer til å fortsette å bruke kommunikasjonsbloggen i arbeidet, og utredningen skal oppsummeres i en Difi-rapport sommeren 2011.

Les mer hos DIFI. Her er hele veiledningen (PDF).

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Kommunal satsning på sosiale medier virker!

Posted by vkp2 den 30 oktober, 2010

Kommunikasjonssjef Lars Gillund i Kongsvinger kommune om resultatet av deres satsning på blogg, Facebook, Twitter og andre tjenester:

Aller viktigst:  I ti år har Kongsvinger slitt med befolkningsstagnasjon. En av de viktigste årsakene til at vi begynte å jobbe aktivt med sosiale medier var for å snu denne trenden – og det har vi klart.

Satsningen på innbyggerrekruttering (inkludert et fokus på å beholde eksisterende innbyggere) har også vært med på å bygge opp et bilde av en offensiv kommune hvor det skjer mye!

Dernest er en stor effekt det at vi gjennom sosiale medier når målrettet ut til ulike grupper med informasjon og at vi får spredd informasjon mer effektivt enn tidligere. I en del sammenhenger når vi grupper som vi eller ikke ville nådd, sier kommunikasjonssjefen.

Les resten av intervjuet på Sermos blogg: Kommunen i sosiale medier — det virker!

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Antall interaktive tjenester?

Posted by vkp2 den 29 august, 2010

Det kan sikkert skrives tykke bøker om det jeg ikke vet om statistikk og alle dens  muligheter 🙂 Derfor håper jeg noen kan opplyse meg om hvilken hensikt det har å telle hvor mange interaktive digitale kommunikasjonstjenester/sosiale medier ett bibliotek har tatt i bruk, istedenfor hvem som har tatt i bruk hvilke interaktive tjenester?

Referer til kriteriet D5 (s. 75) i ABM-skrift 64: Indikatorer for norske folkebibliotek. Å bare telle dette som ett antall vil ikke fortelle noe om hvilke norske bibliotek som tar i bruk hvilke tjenester/medier og blir vel da helt ubrukelig hvis man skal forske på forskjeller/likheter mellom bibliotekene og og evt. effekt av disse satsingene?

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »