Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘statistikk’

Antall interaktive tjenester?

Posted by vkp2 den 29 august, 2010

Det kan sikkert skrives tykke bøker om det jeg ikke vet om statistikk og alle dens  muligheter 🙂 Derfor håper jeg noen kan opplyse meg om hvilken hensikt det har å telle hvor mange interaktive digitale kommunikasjonstjenester/sosiale medier ett bibliotek har tatt i bruk, istedenfor hvem som har tatt i bruk hvilke interaktive tjenester?

Referer til kriteriet D5 (s. 75) i ABM-skrift 64: Indikatorer for norske folkebibliotek. Å bare telle dette som ett antall vil ikke fortelle noe om hvilke norske bibliotek som tar i bruk hvilke tjenester/medier og blir vel da helt ubrukelig hvis man skal forske på forskjeller/likheter mellom bibliotekene og og evt. effekt av disse satsingene?

Reklame

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | Leave a Comment »