Norske bibliotekblogger

Verktøy for markedsføring, nettsted og kommunikasjon med brukerene

Posts Tagged ‘web 2.0’

Røgler: Markedsføring med web 2.0-verktøy

Posted by vkp2 den 14 oktober, 2011

Posted in Uncategorized | Merket med: , , | Leave a Comment »

Bok: Sosiale medier i all offentlighet

Posted by vkp2 den 5 august, 2011

Kommuneforlaget ga i juni ut boken ‘Sosiale medier i all offentlighet: Lytte, Dele, Delta’ (ISBN 9788244620901). Presentasjonene fra lanseringen er også tilgjengelige.

Ifølge forlaget er målgruppen «alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige». Bokens seks forfattere drøfter om sosiale medier er nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester eller om de bridrar til bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk. Det er lagt vekyt på å drøfte etiske og juridiske problemstillinger og praktisk nytteverdi.

Ingeborg Dirdal (kommunikasjonsrådgiver i Aibel AS ) gir den terningkast 5 og oppsummerer: «Dette er en «Sosiale medier for dummies», og boken fungerer utmerket til sitt formål og sin målgruppe, offentlig sektor». Hun fremhever at i boken får «ildsjeler … oppmuntring og ekstra giv og ideer, velegnet til overbevisning og initierer til handling». Men på lik linje med undertegnede savner hun oppfølgerkapitlene «Hvordan komme på igjen når du måtte legge ned første forsøk?» og «Hvordan holde trøkket når ildsjelene slutter i jobben?».

Ingrid Stranger-Thorsen hos DIFI kommenterer også boken og speielt: «På en utmerket måte satte han ord på at offentlig ansatte ikke bare har en rett, men også en etisk plikt til å delta i offentlige debatten, ikke på arbeidsgivers vegne, men i kraft av å være fagpersoner.»

 

Reklame

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Bibliotek 2.0 og konsekvenser for innkjøp av skjønnlitteratur

Posted by vkp2 den 12 juli, 2010

«Om framtiden vet vi intet – en undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier» er tittelen på Per Bergstrøms magisteruppsats ved Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) våren 2010.

Utgangspunktet for magisteruppsatsen er en påstand om at folkebiblioteket har glemt bort å løfte frem den kvalitative skjønnlitteraturen og gitt etter for hva samfunnet etterspør i innkjøpspolitikken (användarstyrning). Og hvilke konsekvenser det får for folkebibliotekene og bibliotekarenes yrkerolle.

En del bibliotekarier påpekar dock att det finns uppsatta kvalitetsgränser för urvalet, bibliotekarien bör inte vara smakdomare men det anses ändå viktigt att bibliotekarien står för att biblioteket bör kunna erbjuda ”smal” litteratur. Denna distinktion verkar tyda på att man ändå vill behålla en slags expertroll.

De förändringar som bibliotekarierna ser att man redan nu kan skönja är att användarna har fått mycket större möjligheter att påverka vilken litteratur som ska köpas in. De konsekvenser som de potentiellt kan se med utvecklingen mot användarstyrning är att biblioteken kan komma att sänka kvalitetskraven för att tillmötesgå allt fler användargrupper.

En del menade att yrkesrollen har förändrats, men inte på grund av 2.0. Andra menade att kärnan i yrkesrollen inte har förändrats, de använder de gamla delarna på nya sätt.

Hele hovedoppgaven i PDF-format (558 kb)

Posted in Web 2.0 | Merket med: , | Leave a Comment »

Utfordring: Kartlegge & evaluere konsekvensene av bibliotekenes web 2.0-satsning

Posted by vkp2 den 9 juli, 2010

Det finnes mange (deriblant undertegnede)  som mener og synser om bibliotek og deres bruk av verktøyene i «Web 2.0» – blogg, Twitter, Facebook, chat, SMS, RSS, YouTube, Flickr etc.

Men de færreste av oss har «solid bakgrunn for egne meninger».

Evaluering er vel ikke norske biblioteks sterkeste side
(Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek)

Etter det undertegnede kjenner til finnes det ingen som har både kartlagt og evaluert norske biblioteks bruk av sosiale/digitale/mobile medier.  Spørsmålet man må stille seg er hva får man igjen og hvilke konsekvenser har det hatt for bibliotekene?

Det finnes ingen rapporter som forteller om bibliotekene har truffet de  målgruppene man ønsket, i hvilken grad tilbudene benyttes, om det har endret bibliotekenes eller brukernes vaner, om det har tiltrukkket nye målgrupper, om det har bidratt til omdømmebygging eller merkevarebygging etc.

23-ting kursene er evaluert. Men det er en evaluering av kursene som sådann og ikke konsekvensene i etterkant. Det vi ønsker å måle er ikke lett. Man sliter med å måle effekten av bruk av sosiale media i forretningslivet også.

Så vi trenger mer kunnskap. Hvordan stiller Spesialgruppa for IKT (SIKT) og bibliotekhøyskolen (JBI) seg til dette? Det kunne vært utgangspunkt for en hovedoppgave på JBI…

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Web 2.0 | Merket med: , , | 1 Comment »

E-post til biblioteksjefen

Posted by vkp2 den 25 oktober, 2009

email_wingsTil biblioteksjefen:

Vi mangler en strategi for å både kommunisere med brukerne våre og å markedsføre våre tilbud på de sosiale 2.0-nettstedene.

Se f.eks. ABM-utviklings rapport “Mobile og sosiale teknologier” (fra 17. august). Det er bl.a. varslet at 80% av all tilgang til internett om få år vil foregå via en mobiltelefon eller en annen håndholdt teknologi. Våre brukere forventer å kunne kommunisere med oss og få delta med eget innhold.

Fortløpende digital kommunikasjon og markedsføring må oppgraderes til å bli vurdert som like viktig og på lik linje med det å møte brukeren i en skrankesituasjon eller på telefon.

Vi trenger en strategi for å ta i bruk disse verktøyene; hvilke skal vi satse på; hvilke skal vi ikke; og hvilke ressurser skal settes av?

Noen aktuelle web 2.0-arenaer og andre teknologier for biblioteket:

 • Blogg / RSS
 • SMS
 • Chat / IM
 • Facebook (side)
 • MySpace
 • Nettby
 • YouTube (video)
 • Twitter (mikroblogging)
 • Flickr (bilder)
 • Wiki’er
 • Debattforum (f.eks. Origo)
 • Podkast
 • Aktivitetskalender
 • Delicious (sosiale bokmerker)
 • Library Thing (integrere med bibliotekkatalog)

——
Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Blogging i «Bok og Bibliotek»

Posted by vkp2 den 31 mars, 2009

bokogbibliotekI nyeste nummer (nr.2/2009) av ‘Bok og Bibliotek‘ skriver frilansjournalist og redaktør Olav Anders Øvrebø om blogging i norske biblioteker.

Artikkelen kan leses i sin helhet på nettstedet og er kalt «Beskjedenhet er ingen bloggdyd«.

Bl.a. hevder Øvrebø at «Standhaftig vilje til eksperimenter kan vise seg viktigere enn kortsiktig 2.0-suksess for folkebibliotekene». De fleste bibliotekbloggene klarer ikke å engasjere folk til å legge igjen kommentarer, og noe av grunne er mangel på personlig direkte henvendelse til brukeren. Nøytraliteten er til hinder for oss.

Vi mislykkes også i å skape ett nettverk av folkebibliotekblogger ved å ikke systematisk lenke til hverandre. Og våre målgrupper er ikke godt nok definert. Og vi skal ikke fortvile over lite besøk og kommentarer; for kanskje er det viktigeste å samle erfaringer og bygge kompetanse om web 2.0 det viktigste i denne første fasen.

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek

Posted in Uncategorized | Merket med: , , , | Leave a Comment »